Et levende bygningsudtryk

Håndværkshave er opført som et teglstensbyggeri med fokus på kvalitetsmaterialer, flot arkitektur og gode planløsninger. De flotte teglfacader med partier af mønstermurværk bidrager i høj grad til indtrykket af et kvalitetsbyggeri. Ønsket har været at skabe en bebyggelse, der med facadeudtryk og materialevalg indføjer sig harmonisk i det eksisterende gadebillede.

Selve bebyggelsen består af to forskellige bygningstyper, Karré- og Parkhuse. Langs Flegmade ligger de tre karréhuse. Karréhusene opføres i 5 til 6 etager og følger gadens forløb. I Karréerne vil der være erhvervslejemål mod gaden i stueplan, og boliger i etagerne over. Bag Karréerne ligger Parkhusene, der opføres i 2-4 etager – alle placeret med adgang til det skønne grønne uderum mod syd. 

Værd at nævne er, hvordan de enkelte huse springer i højder, hvilket giver variation til bebyggelsen og som sammen med de indbyrdes forskydninger imellem bygningerne, givet et levende og bemærkelsesværdigt bygningsudtryk.

Dag

Aften

  • Teglfacade med partier af mønstermurværk

    Karréhus

    Parkhus